Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych i polityka prywatności.

 1. Sprzedawca, jako administrator danych, przetwarza dane Klientów (w szczególności podanych w interaktywnym formularzu) w celu realizacji i obsługi umowy sprzedaży towaru przez Sprzedawcę.
 2. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy, nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży towaru.
 3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, uzupełnienia, w przypadkach przewidzianych przepisami prawo żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Sprzedawca nie będzie miał obowiązku usunięcia danych osobowych w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do:

  - korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji
  - wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego któremu podlega Sprzedawca
  - wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym
  - celów archiwalnych w interesie publicznym lub do celów statystycznych
  o ile usunięcie danych uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania albo do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń.


Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności.

Informacje dotyczące zbierania i przetwarzania danych osobowych w zakresie  realizacji umów sprzedaży

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zwane dalej: RODO informujemy:

Administratorem bazy danych osobowych jest firma:

RIKU Modelsport Wojciech Kublin z siedzibą w:
02-549 Warszawa
ul. Madalińskiego 91
NIP 521-028-16-57
Wszelkie informacje dotyczące danych osobowych uzyskasz pod adresem: firma@riku.com.pl
 

1. Dane osobowe obejmujące:imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, a w przypadku firm dodatkowo numer NIP, będą gromadzone i przetwarzane zgodnie z art.6 p.1a RODOjako podstawy prawnej w zakresie: 

a.)   przyjmowania i realizacji zamówień, wysyłek zamówionych towarów, realizacji płatności oraz realizacji reklamacji
b.)   wystawiania i przechowywania dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych
c.)   dochodzenia zaległych płatności w ramach windykacji i procesów sądowych
d.)   wysyłania informacji handlowych

2. Dane osobowe Administrator może przekazywać następującym osobom trzecim w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego zrealizowanie zakresu z pkt.1 ), mogą to być podmioty takie jak:

a.) firmy świadczące usługi pocztowe i kurierskie.
b.) firmy świadczące usługi księgowe.
c.) firmy windykacyjne.
d.) podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. Prezes U.K.E., Prezes U.O.K. i K., sądy, organy podatkowe – ale tylko, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o podstawę prawną.
 

3. Dane osobowe są danymi poufnymi i nie zostaną w jakikolwiek sposób ujawnione osobom trzecim.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat od końca roku, w którym nastąpiło wykonanie ostatniej umowy sprzedaży, co jest wymogiem ustawy o rachunkowości.
5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
6. Ponieważ przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – osoba której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. W przypadku stwierdzenia naruszenia danych osobowych istnieje możliwość wniesienia skargi do Administratora danych jak i do Prezesa Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt z firmą Riku Modelsport pod adresem: Warszawa 03-816, ul. Chodakowska 53/57 lub pod adresem e-mail: firma@riku.com.pl.

Polityka prywatności - pliki "Cookies"

Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i zapisywane na komputerze użytkownika. Informacje zawarte w tych plikach pozwalają na odczyt wyłącznie przez stronę, która je utworzyła.

Wykorzystywanie plików "Cookies"
Pliki cookies używane na tej witrynie umożliwiają wyświetlanie treści dostosowanych do potrzeb użytkownika. Pozwalają także badać upodobania użytkowników poprzez tworzenie statystyk, a tym samym podnosić jakość usług oferowanych przez serwis internetowy.

Ustawienia przeglądarki internetowej.
Większość oprogramowania do przeglądania stron internetowych domyślnie akceptuje przechowywanie plików cookies. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany tych ustawień z poziomu swojej przeglądarki internetowej.

Wyłączenie plików cookies może mieć wpływ na poprawność działania niektórych funkcji witryny RIKU Modelsport.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz zmienić ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce.