Regulamin

RIKU Modelsport
ul. Madalińskiego 91
02-549 Warszawa

Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek, 8.00-16.00

Bank: PEKAO S.A.
Nr konta: 32 1240 6175 1111 0000 4565 2664

Przed dokonaniem zakupu, należy zapoznać się z niniejszym regulaminem. Uruchomienie procedury zakupowej oznacza akceptację postanowień regulaminu.

Postanowienia ogóln.e

 1. Podstawową formą działalności firmy RIKU Modelsport, jest sprzedaż artykułów modelarskich za pośrednictwem sklepu internetowego, działającego pod adresem: http://www.riku.pl
 2. Sprzedawane produkty są fabrycznie nowe i posiadają gwarancję firmy RIKU Modelsport.
 3. Firma RIKU Modelsport prowadzi serwis gwarancyjny i pogwarancyjny sprzedawanych produktów.
 4. Firma RIKU Modelsport dokłada wszelkich starań, aby publikowane dane techniczne, osiągi lub właściwości produktów były zgodne ze stanem faktycznym. Mimo to publikowane dane techniczne mogą zawierać uchybienia lub błędy, które jednak nie mogą być podstawą do ewentualnych roszczeń.
 5. Firma RIKU Modelsport dokłada wszelkich starań, aby kolory produktów prezentowanych na różnego rodzaju formach graficznych strony były zgodne z rzeczywistością. RIKU Modelsport nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice wynikające z odwzorowania barw na różnych monitorach graficznych.
 6. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, przed podjęciem decyzji o zakupieniu produktu, prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail'owy z naszą firmą.
 7. Aktualizacja dostępności artykułów następuje dwa razy dziennie.
 8. Wszystkie ceny w sklepie są cenami brutto zawierającymi odpowiedni podatek VAT.
 9. Ceny podane na stronie, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego i nie mogą być podstawą do roszczeń wobec sprzedawcy.
 10. Firma RIKU Modelsport ma prawo odmówić realizacji zamówienia z ważnych powodów ekonomicznych (niewypłacalność Klienta, istotna zmiana cen u dostawcy, istotne wahania kursów walut). W takim przypadku o zaistniałym fakcie, Klient informowany jest telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail.
 11. Oferta sklepu ważna jest tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Składanie zamówień

 1. Podstawową formą składania zamówień na produkty są zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego działającego pod adresem http://www.riku.plz wykorzystaniem ścieżki „KOSZYK”.
 2. Podstawową - zalecaną formą wykorzystania ścieżki „KOSZYK”, jest logowanie na stronie http://www.riku.pl.
 3. Zamówienia można składać również z pominięciem procedury rejestracji.
 4. Zamówienia na produkty mogą być również składane z wykorzystaniem poczty e-mail firma@riku.com.pl, telefonicznie 022-845-35-21.
 5. Zamówienia dokonane za pośrednictwem sklepu internetowego są realizowane w pierwszej kolejności.
 6. Zamówienia realizowane są w terminie do dwóch dni roboczych od daty złożenia.
 7. W przypadku wystąpienia braku któregokolwiek z zamówionych towarów, Klient informowany jest o tym oraz o przybliżonym terminie dostawy.
 8. Jeżeli za zamówione produkty ma zostać wystawiona faktura VAT, Klient powinien podać niezbędne, dokładne dane odbiorcy.

 

Realizacja zamówień

 1. Dostawa towaru odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS lub Poczty Polskiej
 2. Klient może także dokonać odbioru zamówionego towaru osobiście w siedzibie firmy pod adresem:RIKU Modelsport, ul. Madalińskiego 91, 02-549 Warszawa.
 3. Koszty przesyłki ponosi Klient zgodnie z cennikiem firmy kurierskiej. Firma RIKU Modelsport, nie pobiera dodatkowych opłat związanych z wysyłką towaru.
 4. Opłata uwidoczniona na zamówieniu uwzględnia jedną paczkę. W przypadku większej liczby paczek - opłata zostanie skorygowana zgodnie z cennikiem firmy kurierskiej.
 5. RIKU Modelsport nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie realizacji zamówienia, które spowodowane jest działalnością firmy kurierskiej.
 6. Przesyłki kurierskie są ubezpieczone. W momencie odbioru przesyłki, należy zgłosić kurierowi ewentualne uszkodzenia i w jego obecności sporządzić stosowny raport.
 7. W przypadku niezgodności zawartości przesyłki z zamówieniem, Klient powinien o tym fakcie powiadomić RIKU Moodelsport w ciągu trzech dni od daty dostarczenia przesyłki. Po tym okresie reklamacje nie będą uznawane.
 8. Ze względu na bezpieczeństwo, towary o większej wartości oraz towary łatwe do uszkodzenia w czasie transportu, wysyłamy jedynie za pośrednictwem firmy kurierskiej:
 9. RIKU Modelsport zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu dostarczenia zamówionej przesyłki po uprzednim powiadomieniu klienta telefonicznie lub mailowo.

 

Opłaty

 1. Należność za zamówiony towar, Klient reguluje przy odbiorze (kwota zamówienia powiększona o koszt wysyłki) lub przelewem przed wysyłką - w zależności od wybranej formy zapłaty.
 2. W przypadku przelewu (przedpłaty), firma RIKU Modelsport potwierdza kwotę do zapłaty telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail.
 3. Przedpłaty dokonuje Klient na konto firmy RIKU Modelsport:

  PEKAO S.A
  Nr. konta: 32 1240 6175 1111 0000 4565 2664
   
 4. W przypadku płatności przelewem, przesyłka wysyłana jest do klienta po zaksięgowaniu na koncie firmy wymaganej kwoty, bądź przedstawieniu przez klienta wiarygodnego dokumentu potwierdzającego dokonanie płatności.

 

Reklamacje

 1. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z zamówieniem, Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 3 dni od momentu otrzymania przesyłki. W takim przypadku, Klient powinien odesłać otrzymany towar wraz z opisem przyczyny reklamacji.
 2. Podstawowym warunkiem rozpatrzenia reklamacji, jest oryginał dowodu zakupu w postaci paragonu lub faktury VAT.
 3. Produkt wadliwy lub uszkodzony, po uprzednim uzgodnieniu ze sprzedawcą, powinien być odesłany do siedziby firmy RIKU Modelsport na koszt Klienta, w takiej formie jak był dostarczony, dbając o odpowiednie zabezpieczenie produktu.
 4. Firma RIKU Modelsport zastrzega sobie prawo do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania reklamowanego produktu.
 5. W przypadku nieuznania reklamacji, po uzgodnieniu z Klientem, przyczyna reklamacji może zostać usunięta w ramach płatnej usługi serwisowej.

 

Zwrot towaru

 1. Klient ma prawo do zwrotu produktu bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania produktu, żądając zwrotu gotówki.
 2. Firma RIKU Modelsport może dokonać zwrotu gotówki tylko po wcześniejszym dostarczeniu zwracnego towaru.
 3. Zwracany towar nie powinien nosić śladów użytkowania oraz powinien znajdować się w oryginalnym opakowaniu. Opakowanie powinno posiadać ewentualne plomby i nie może być uszkodzone.
 4. W przypadku niespełnienia warunków podanych powyżej, firma RIKU Modelsport ma prawo do naliczenia opłat związanych z doprowadzeniem zwróconego towaru do stanu pierwotnego. Opłat naliczna jest na podstawie oceny zwracanego towaru wykonanej przez serwis firmy RIKU Modelsport
 5. W przypadku gdy zwracany towar jest uszkodzony, a uszkodzenia wynikają z działań klienta, firma RIKU Modelsport zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwrotu lub też do obciążenia kliena kosztami naprawy.
 6. Koszty przesyłki w przypadku zwrotu towaru pokrywa Klient.
 7. Zwrotu towaru Klient może dokonać osobiście w siedzibie firmy RIKU Modelsport lub też przysyłając towar do siedziby firmy.

 

Gwarancja

 1. Każdy produkt zakupiony w RIKU Modelsport jest fabrycznie nowy i objęty gwarancją.
 2. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy, licząc do daty zakupu produktu, o ile na produkcie nie oznaczono inaczej.
 3. Czas realizacji naprawy gwarancyjnej wynosi 14 dni roboczych licząc od daty dostarczenia produktu do siedziby firmy RIKU Modelsport. W przypadku konieczności przeprowadzenia naprawy u producenta zagranicznego, czas realizacji może być przedłużony o 30 dni.
 4. Reklamacji podlegają jedynie wady ukryte – powstałe z winy producenta.
 5. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia wynikające z:
  1. uszkodzeń mechanicznych,
  2. uszkodzeń termicznych,
  3. uszkodzeń chemicznych,
  4. uszkodzeń w wyniku niewłaściwego użytkowania produktu jak też niewłaściwej konserwacji czy eksploatacji,
  5. uszkodzeń powstałych na skutek postępowania niezgodnego z instrukcją i zasadami bezpieczeństwa (w szczególności przy instalacji czy naprawach),
  6. uszkodzeń spowodowanych dokonanymi przez użytkownika przeróbkami,
  7. naturalnego zużywania się produktu,
  8. celowego uszkodzenia przez użytkownika,
  9. rozbicia modelu,
  10. uszkodzenia części eksploatacyjnych,
  11. poddanie produktów, (nie będących do tego dostosowane) działaniu wody,
  12. zgubienia części,
  13. zerwanie plomb gwarancyjnych powoduje utratę gwarancji
    
 6. Jakiekolwiek przeróbki, naprawy i zmiany dokonane przez użytkownika w okresie gwarancyjnym, automatycznie powodują utratę gwarancji.
 7. W przypadku odrzucenia roszczeń reklamacyjnych, Klientowi zostają zaproponowane możliwe rozwiązania oraz skorzystanie z usług serwisu pogwarancyjnego. W przypadku uzasadnionego odrzucenia reklamacji, koszty odesłania produktu do klienta ponosi Klient.
 8. Szczegółowe informacje dotyczące gwarancji mogą się różnić w zależności od produktu i znajdują się w instrukcjach obsługi.
 9. W przypadku niezakwalifikowania produktu do naprawy gwarancyjnej lub utraty gwarancji firma RIKU Modelsport może dokonać naprawy w ramach płatnej usługi serwisowej.
   

Usługi serwisowe

 1. Firma RIKU Modelsport prowadzi serwis gwarancyjny i pogwarancyjny sprzedawanych produktów.
 2. RIKU Modelsport zastrzega sobie prawo naliczenia opłaty serwisowej związanej z przeglądem towaru nawet w przypadku, gdy towar okaże się w pełni sprawny.
 3. Każdy model przysłany do serwisu(bez wzgledu czy podlega naprawie gwarancyjnej czy nie), powinen zostać umyty i wyczyszczony. Serwis RIKU Modelsport zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty związanej z czyszczeniem modelu.
 4. W przypadku naprawy niegwarancyjnej koszt odesłania towaru do klienta pokrywa klient.
 5. Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, RIKU Modelsport gwarantuje, iż dane Klientów nie będą ujawnione osobom nieupoważnionym.

 

Polityka prywatności - pliki "Cookies"

Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i zapisywane na komputerze użytkownika. Informacje zawarte w tych plikach pozwalają na odczyt wyłącznie przez stronę, która je utworzyła.

Wykorzystywanie plików "Cookies"
Pliki cookies używane na tej witrynie umożliwiają wyświetlanie treści dostosowanych do potrzeb użytkownika. Pozwalają także badać upodobania użytkowników poprzez tworzenie statystyk, a tym samym podnosić jakość usług oferowanych przez serwis internetowy.

Ustawienia przeglądarki internetowej.
Większość oprogramowania do przeglądania stron internetowych domyślnie akceptuje przechowywanie plików cookies. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany tych ustawień z poziomu swojej przeglądarki internetowej.

Wyłączenie plików cookies może mieć wpływ na poprawność działania niektórych funkcji witryny RIKU Modelsport.
Przepraszamy , obecnie nie posiadamy takiej ilości produktu.
Dostępna ilość: szt.
Dodać do koszyka?
Czy na pewno chcesz usunąć ten towar z koszyka?
Stan niektórych towarów uległ zmianie i w chwili obecnej nie ma na magazynie wystarczającej ilości. Jeśli będzie taka potrzeba braki w stanach magazynowych zostaną uzupełnione dla Państwa. Jednak w tej chwili ilość tych towarów zostanie na Państwa zamówieniu obniżona do naszego stanu magazynowego.

Zaloguj się Wprowadź swoje dane poniżej

zaoszczędź czas i połącz konta
Zapomniałeś hasła?

Zakupy bez rejestracji Państwa dane nie będa przechowywane ani przetwarzane, zostaną usunięte po realizacji zamówienia

Kup bez logowania

Chcę się zarejestrować

Rejestracja zapewnia:

 • Szybki dostęp do wykonywania zamówień
 • Dostęp do rabatów i promocji specjalnych
 • Podgląd historii zakupów
 • Za każdy zakup dostaniesz od nas punkty!
 • Możliwość korzystania z przywilejów stałego klienta
 • Powiadomienia o okazjach (opcjonalne)
Zarejestruj się

Zaloguj się / Zarejestruj Wprowadź swoje dane poniżej

Zapomniałeś hasła?
zaloguj używając

Rejestracja

zaoszczędź czas i połącz konta
(min. 6 znaków)